Kontakt

Försäljningskontor
Axel Malmquist
Holmen, Öra
524 96 Ljung

Telefon
0321-840 01

Mobiltelefon
070-633 01 69

E-post
axel@falkobjekt.se